Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser for GladTeknik A/S

Gældende fra den 11. oktober 2022

1. Anvendelse

Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler indgået mellem GladTeknik A/S (herefter benævnt ”GladTeknik”, “vi” eller “os”) og GladTekniks kunder.

Siden ejes og drives af:
GladTeknik A/S
Cvr.nr. 39321548
Arnold Nielsens Boulevard 71,
2650 Hvidovre

2. Indgåelse af aftale

En ordre eller aftale er først bindende for GladTeknik, når der er indgået en aftale, eller ordren er bekræftet af GladTeknik f.eks. i en ordrebekræftelse.

GladTeknik tager forbehold for, at priserne på hjemmesiden kan ændre sig. Dog vil den oplyste pris på hjemmesiden på tidspunktet for indgåelse af aftalen altid være den gældende.

Hvis du modtager et tilbud på en ydelse, er det kun gældende i 72 timer fra GladTeknik har afgivet tilbuddet, medmindre andet er angivet skriftligt i tilbuddet.

Indtil leveringen er du forpligtet til at acceptere ændringer i prisen, som følger af dokumenterede yderligere omkostninger for GladTeknik. Disse yderligere omkostninger drejer sig om ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v., der har betydning for ydelsen.

3. ”Løst eller gratis”-garanti

GladTeknik giver ”Løst eller gratis”-garanti på reparationer.

Det betyder, at hvis det ikke lykkes GladTeknik at udbedre en fejl/defekt ved et produkt, der er sendt til reparation, betaler du ikke for reparationen.

Undtaget herfra er reparationer af periodiske fejl/defekter samt tilfælde, hvor fejlen/defekten har flere kilder. Vi undtager også tilfælde, hvor den manglende udbedring skyldes kundens egne forhold, eksempelvis hvis kunden ikke ønsker at købe ydelsen efter fejlsøgningen.

Endelig undtager vi tilfælde, hvor GladTeknik udbedrer fejlen/defekten, men den samme fejl/defekt opstår igen på et senere tidspunkt.

4. Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i henhold til den indgåede aftale, tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Medmindre andet er aftalt, betaler du netto kontant ved levering eller afhentning. Hvis du ikke betaler, kan GladTeknik holde dit udstyr eller leverancen tilbage, indtil du betaler.

Du er ikke berettiget til at holde betalinger tilbage eller modregne i krav, du mener, du har mod GladTeknik, medmindre det på forhånd er accepteret af os.

Alle beløb på hjemmesiden er angivet i danske kroner (DKK) inklusive moms.

5. Betalingsmidler

Betaling kan ske ved brug af et af følgende betalingsmidler: Bankoverførsel, MobilePay eller kontant.

Ved betaling via bankoverførsel, MobilePay eller MyShop, skal det skyldige beløb overføres til et af følgende:

Bankoverførsel

Bank: Jyske Bank
Reg. nr.: 7316
Kontonr.: 0001026163

MobilePay

Ønsker du at betale med MobilePay er nummeret: 20032.

 

Udenlandsk konto (Danske Kroner)

Betaler du fra en udenlandsk konto i danske kroner, skal du bruge disse oplysninger:

SWIFT-kode: JYBADKKK
IBAN nr.: DK9573160001026163

Udenlandsk konto (Svenske Kroner)

Betaler du fra en udenlandsk konto i svenske kroner, skal du bruge disse oplysninger:

BIC/SWIFTcode: JYBADKKK
IBAN no.: DK1973160001051781

Særligt om klippekort

Hvis du køber et klippekort, kan det ikke returneres hverken helt eller delvist.

Løser vi din sag ekspres lægger vi 50% oveni den forbrugte tid. Herefter runder vi op til nærmeste halve time.

Ved udkørende teknisk hjælp afregner vi kørsel pr. påbegyndt halve time.

Særligt for erhvervsdrivende

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er GladTeknik berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag. Rentesatsen er 2,0% pr. påbegyndt måned.

6. Backup af data og vores ansvarsfraskrivelse

Det er dit ansvar at sørge for backup af data, der ligger på udstyr, der indleveres til GladTeknik.

GladTeknik fraskriver sig herved ansvaret for eventuelle sletninger/beskadigelser af data på udstyret.

Du skal derfor altid huske at tage backup af data, inden udstyret indleveres til reparation. Det betyder, at du både skal tage backup af:

  • filer, du selv har produceret (tekstfiler, regneark, billeder, slides osv.)
  • opsætninger af programmer (browserindstillinger, cookies, gemte spil osv.)
  • samt hvad der ellers findes på dit udstyr (herunder skrivebordet på din computer).

GladTeknik tilbyder som en ydelse at tage backup af data på dit udstyr, men kun hvis det udtrykkeligt er aftalt mellem dig og GladTeknik. Vi gør vores bedste for at tage backup af alle data, men vi tager som udgangspunkt kun backup af filer, som er gemt i de foruddefinerede ”mapper” og som følger af en normal og standardiseret opsætning.

Hvis du har gemt dine filer andre steder, er det dit ansvar at oplyse os om det skriftligt ved sagsoprettelsen eller på E-mail inden backuppen foretages. Vi kan ikke garantere, at data, der ikke følger den normale standardiserede opsætning omfattes af backuppen. Vi kan ikke holdes ansvarlig for at tage backup af data, vi ikke kan vide hvor findes.

Nogle filer kan være beskadigede (korrupte) eller harddisken kan være defekt. I de tilfælde tager vi den backup, der er mulig. Der findes firmaer, som i nogle tilfælde kan genoprette filer, som er beskadigede. Det er meget bekosteligt og ikke en del af GladTekniks standardservice.

GladTeknik undersøger som udgangspunkt ikke dit udstyr for virus e.l.

7. Licensnøgler, adgangskoder og kontaktinformationer

Når du indleverer dit udstyr, skal du formidle adgangskoder og licensnøgler til GladTeknik, hvis det er nødvendigt i din sag.

Hvis GladTeknik skal geninstallere programmer på dit udstyr, skal vi typisk bruge dine licensnøgler. Hvis du ikke har licensnøglerne, og vi ikke kan finde dem indlejret i udstyret, kan GladTeknik ikke geninstallere programmerne.

Det er dit ansvar at oplyse din korrekte mailadresse og dit telefonnummer. Informationerne bruges til at komme i kontakt med dig herunder for at oplyse, hvornår du kan hente dit udstyr igen.

8. Opbevaring i forbindelse med reparation

Hvis dit udstyr er i GladTekniks varetægt, og du ikke afhenter udstyret, selvom vi har opfordret dig til det – enten efter reparation eller i forbindelse med at vi afgiver et tilbud, der ikke accepteres e.l., – opbevarer vi dit udstyr i op til 1 år. Herefter skrotter eller sælger vi udstyret.

1 måned efter fristen for accept af et tilbud eller efter du har fået oplyst, at udstyret kan hentes, opbevarer GladTeknik dit udstyr mod betaling af vores udgifter til opbevaring og håndtering, inden udstyret skrottes eller sælges. Udgifterne til opbevaring og håndtering udgør, alt afhængig af udstyrets karakter, som udgangspunkt 420 DKK pr. måned. Hvis vi endeligt skrotter eller sælger udstyret, forsøger vi naturligvis at ringe og maile til dig på de kontaktinformationer (telefonnummer og e-mailadresse), du har oplyst.

Indtil udstyret er skrottet eller solgt, kan du få det udleveret mod betaling af vores udgifter til opbevaring og håndtering. I tilfælde af salg af dit udstyr – herunder også salg til skrotning – og der herved opnås et overskud efter dækning af GladTekniks krav til bl.a. opbevaring og omkostninger ved at sælge udstyret, tilfalder overskuddet dig.

GladTeknik kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelse af dit udstyr, der er i vores varetægt, hvis beskadigelsen er forårsaget af forhold, vi ikke har kontrol over. Det kan fx være brand, oversvømmelse, tyveri og lignende.

9. Når vi skrotter udstyr, bruger vi muligvis dele af det igen

Når GladTeknik skrotter udstyr, forbeholder vi os retten til at bruge komponenter og dele af dit udstyr igen. Hvis GladTeknik bruger dele med data på (typisk harddiske) igen, bliver de formateret på en måde, så dine data er uigenkaldeligt slettet og ingen vil kunne tilgå dem.

10. Afhentning af udstyr – aflysning eller flytning af tid

Hvis vi har aftalt, at GladTeknik skal hente udstyr hos dig, har vi aftalt en dato og et tidspunkt.

Du aflyser eller flytter en tid ved at ringe til os på telefonnummer: 41 33 34 35 eller ved at kontakte os på e-mail: [email protected].

Hvis du vil aflyse eller flytte tidspunktet, skal det ske senest 24 timer, inden den aftalte tid. Hvis det sker senere, skal du betale det gebyr, der er vist i tabellen herunder

Emne Varsel Pris i kroner
Flytte eller aflyse en tid 7-24 timer 522
Flytte eller aflyse en tid 2-7 timer 925
Aflyse/vi kører forgæves 0-2 time Fuld pris

11. Garanti, reklamation og klageadgang

GladTeknik opfordrer til, at du kontrollerer det leverede/reparerede udstyr umiddelbart, efter du får det i hænde. Finder du fejl eller mangler, skal du straks gøre opmærksom på det.

For køb eller ydelser hos GladTeknik, der er omfattet af købeloven, har du som forbruger 24 måneders reklamationsret på alle varer/ydelser. For varer eller reparationer med begrænset levetid er din reklamationsret begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for varen/ydelsen.

  • Hvis du som forbruger ikke reklamerer inden rimelig tid, efter du har opdaget eller burde have opdaget fejlen, mister du retten til at gøre manglen gældende.
  • Erhvervsdrivende skal reklamere straks efter fejlen er opdaget eller burde være opdaget.

Reklamationsretten gælder ikke, hvis udstyret er blevet udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet brugt eller behandlet forkert eller unormalt i forhold til anvisningerne for udstyret.

Der ydes 6 måneders garanti på nye reservedele. Ved brugte reservedele ydes 3 måneders garanti – medmindre andet er aftalt skriftligt eller står på fakturaen.

Ved reparation af bundkort og ved væskeskader ydes ekstraordinært 12 måneders garanti på udskiftede IC-chips og andre komponenter, der er blevet udskiftet.

Hvis du vil klage eller reklamere over dit køb, skal du henvende dig til [email protected]. Hvis det ikke lykkes os at nå til enighed, kan du klage til det relevante klagenævn.

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Nævnenes Hus via https://naevneneshus.dk.

12. Personoplysninger

Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i persondatapolitiken: https://www.gladteknik.dk/persondatapolitik/.

13. Forbehold

GladTeknik tager forbehold for eventuelle fejl i tekst, priser, fejl i illustrationer/fotos, fejl i lagerbeholdninger, systemfejl, udsolgte varer, restordrer, forsinkelser, ændringer i valutakurser eller dine forkerte bestillinger.

GladTeknik er endvidere ikke ansvarlig for eventuel force majeure. Force majeure betyder en uforudsigelig, udefra kommende begivenhed, som forhindrer os i at opfylde vores forpligtelse, og som derfor fritager os for det juridiske ansvar. Force majeure kan fx være krigsudbrud eller naturkatastrofer.

Det vil sige, at hvis der foreligger force majeure, er vi ikke ansvarlige for manglende opfyldelse af aftalen eller forsinkelser. Hvis der foreligger force majeure, informerer vi dig om det, og begge parter vil kunne annullere aftalen, uden at det giver ret til kompensation.

14. Ansvarsbegrænsning

Et eventuelt erstatningskrav mod GladTeknik kan ikke overstige prisen for den solgte genstand og/eller reparation, således som den fremgår af fakturaen.

GladTekniks erstatningsansvar er begrænset til direkte tab. Det betyder, at GladTeknik ikke hæfter for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

GladTeknik er uden ansvar for forsinkelse, der skyldes afhjælpning, ombytning eller forsøg på det.

GladTeknik er ikke ansvarlig for mangler ved det leverede, hvis de skyldes fejl eller forsømmelser hos vores leverandører eller i øvrigt er begrundet i leverandørens forhold. I det omfang GladTeknik måtte have et berettiget krav mod en leverandør, er GladTeknik berettiget til at transportere kravet mod leverandøren videre til dig, så du skal rette dit krav direkte mod leverandøren.

15. Lovvalg og værneting

 Køb af varer eller ydelser hos GladTeknik er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af de ordinære danske domstole.

16. Ændringer

GladTeknik kan til enhver tid ændre disse forretningsbetingelser. Øverst på denne side er det angivet, hvornår denne version er trådt i kraft.